Новини

03.02.2020

КИСЛОТНІСТЬ ГРУНТІВ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН

ВИДИ КИСЛОТНОСТІ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА Показник кислотності чи лужності ґрунтів здійснює великий вплив на розвиток коріння та живлення рослин через засвоєння поживних речовин. Реакція ґрунтового середовища, або рН, є ознакою, від якої багато в чому залежать агрохімічні властивості ґрунтів і ріст рослин. Кислотність утворюється через присутність у ґрунтовому розчині і на колоїдах іонів Н+. У […]

10.01.2020

ЧУТЛИВІСТЬ КУЛЬТУР ДО НЕСТАЧІ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ🍃

САЛЕТРОСАН 26 — АМІАЧНА СЕЛІТРА З СУЛЬФАТОМ АМОНІЮ В ОДНІЙ ГРАНУЛІ. Азотно-сірчане гранульоване добриво, призначене для весняного підживлення.

N(S)  –  26(13) NH4 – 19%, NO3 – 7%, SO3 – 32.5% Saletrosan 26 — універсальне основне азотне добриво, призначене головним чином для весняного внесення з метою забезпечення правильного старту вегетації та розвитку рослин. Гранульований Saletrosan 26 одного з найбільших у світі виробників азотних добрив містить 19% азоту в амонійній формі (NH4), 7% азоту в […]